NEOCURE
Etken Maddeler Neomisin | Oksitetrasiklin | Pektin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Çözelti Tozu
Hayvanlar Buzağı | Hindi | Kuzu | Oğlak | Ördek | Tavuk
Firma Teknovet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

NEOCURE
Oral Çözelti Tozu
Veteriner Sistemik  Antibakteriyel

BİLEŞİMİ 

Neocure  Oral Çözelti Tozu; sarı, açık sarı renkli bir tozdur. 1 gramında; 250 mg Oksitetrasiklin HCl; 161.3 mg Neomisin baz’a eşdeğer 250 mg Neomisin sülfat ve 25 mg pektin içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Oksitetrasiklin HCI tetrasiklin grubu bir antibakteriyel olup; oral olarak verildikten sonra, sindirim kanalından %50’den fazla emilir. Etçiller dışındaki hayvan  türlerinde 2-8 saat arasında plazmada doruk değere ulaşır. Başta karaciğer, böbrek, dalak ve akciğer olmak üzere tüm vücut doku ve organlarına dağılır. Birinci derecede böbreklerden glomerüler filtrasyon yoluyla, ikinci derecede de safrayla atılır. Aminoglikozid grubu bir antibakteriyel olan Neomisin sülfat ise oral olarak verildikten sonra sindirim sisteminden sınırlı olarak, ancak %3’lük kısmı emilir. Sindirim sistemi salgılarına oldukça dayanıklı olduğundan etkinliğini uzun süre korur. Neomisin’in %97’si değişmemiş halde safra  ile %3’lük kısmın çoğunluğu da böbrekler yoluyla atılır. Her iki etken madde de bakterilerde ribozomal alt birimlere bağlanır ve protein metabolizmasını bozarak terapötik yoğunluklarda bakteriyostatik etki oluştururlar.

Diğer etken maddeyi oluşturan pektin, sindirim kanalının koruyucu bir katmanla kaplanmasını sağlar. Aynı zamanda bakteri toksinleri ile diğer zehirli maderlerin absorbe edilmesini sağlar.

Oksitetrasiklin’in; gram-pozitif aeroblar (Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathia, Listeria monocytogenes ve Streptococci.), gram negatif bakteriler (Actinobacillus sp., Bordetella sp., Francisella tularensis, Haemophilus sp., Pasteurella multocida, P. haemolytica, Yersinia sp., Campylobacter fetus, Borrelia sp., Leptospira sp. ve Moraxella bovis), anaeroblar (Actinomyces sp., Fusobacterium sp.,) ve Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Ehrlichia sp., Coxiella burnetti, Theileria, Eperythrozoon ve Anaplasma’lara etkisi iyi derecededir.

Kazanılmış direnç nedeniyle Staphylococci, Enterococci, Enterobacteriaceae familyasına dahil Enterobacter sp., E.coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., anaerob bakterilerden Bacteroides sp. ve Clostridium sp.‘ye etkisi değişkendir. Mycobacterium sp., Proteus vulgaris, Pseudomonas aeroginosa, Serratia sp., Mycoplasma bovis ve M. hyopneumoniae tetrasiklinlere dirençli kabul edilir.

Neomisin ise aminoglikozid grubuna dahil bir antibakteriyel olup bakterisid etkilidir ve başlıca gram  negatif bakterilere (E.coli, Enterobacter aerogenes, Pasteurella sp., Pr. vulgaris, Salmonella sp., Shigella sp., H. influenza, N. meningitidis, Vibrio cholerae) ve bazı gram pozitif bakterilere (Staph. aureus, Strep. Faecalis) karşı etkilidir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Özellikle doğumdan sonraki ilk 24-48 saat boyunca sindirim sisteminin emme yeteneğinin çok iyi olması nedeniyle, yetişkinlerde son derece sınırlı ölçüde emilen bazı maddeler yeni doğanlarda zehirlenmeye yol açabilecek ölçüde emilebilmektedir. Yeni doğanlarda bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. Rumeni gelişmiş hayvanlarda kullanılmamalıdır.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ

Tetrasiklinler gebeliğin son dönemlerinde ve diş gelişimi periyodunda kullanıldığında diş ve  kemiklerdeki kalsiyum ile şelasyon yaparak bağlanmasıyla bu dokularda birikerek fötusta gelişme bozukluklarına ve dişlerde de renk değişikliklerine neden olabilmektedir. Neomisin‘in oral  uygulanmasından sonra hafif laksatif etki görülse de bunun zararlı bir yönü yoktur. Neomisin’in işitme, denge ve böbrekler üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Genellikle yüksek dozlarda kalıcı  sağırlıklara neden olabilir. Neomisin, neuromusküler blokaj yapıcı etkiye sahiptir. Tedavi dozlarının sıklıkla tekrarlanması hallerinde barsak mikroflorasının doğal dengesi bozulabilir; sindirim bozuklukları ve konstipasyon gibi yan etkiler oluşabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Tetrasiklinler, metoksifluranın böbreğe yönelik etkisini artırır ve protrombinin etkinliğini baskı altına alabilir. Penisilin G sodyum, penisilin G potasyum, sodyum bikarbonat, tiyopental sodyum, varfarin sodyum, sefalotin sodyum, sefapirin sodyum, amikasin sülfat, aminofilin, amfoterisin B, dimenhidrinat, demir dekstran, eritromisin glusefat, heparin sodyum, fenobarbital sodyum, hidrokortizon sodyum süksinat, kalsiyum klorür, kalsiyum glukonat, kloramfenikol sodyum süksinat, metisilin sodyum, morfin sülfat ile birlikte farmakolojik uyumsuzluk nedeniyle kullanılmamalıdır. Mineral yem katkıları ile bir arada kullanılmamalıdır. İki, üç değerli mineraller tetrasiklinlerin sindirim kanalından emilimini azaltırlar. Bu nedenle buzağı ve kuzulara süt ile birlikte verilmemelidir. Süt emmeden en az 2-3 saat önce veya sonra ilaç uygulanmalıdır. Griseofulvin, sefalosporinler, metoksifluran gibi ilaçlar aminoglikozidlere olan duyarlılığı arttırır. Daha önce birikici şekilde uzun süre aminoglikozidlere maruz kalınmış olması da duyarlılığı arttırır. Sülfonik asit ve benzeri bileşikler Neomisin’i çökelterek etkisizleştirirler. Neomisin, neuromusküler blokaj yapıcı etkisi nedeniyle d-tübokürarin gibi neuro-musküler blokaj yapıcı ilaçlar ile eter gibi genel anesteziklerin etkilerini potansiyelize ettiği için beraber kullanılmamalıdır. Aminoglikozidler, ototoksik, nörotoksik, nefrotoksik olduğu bilinen  ilaçlarla, diğer aminoglikozidler ve sefalosporinler, metoksifluran, amfoterisin B ve polimiksinler ile birlikte kullanılmamalıdır. Neomisin‘in Penisilin ve vitamin K ile kullanımı sakıncalıdır. K vitamini, antikoagulanlar ve metoraksatın emilimini  azaltabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Terapötik endeksi geniş olup tedavi dozlarında zehirlenmelere rastlanmaz. Tekrarlayan, çok yüksek dozlarda alındığında  denge  ve  işitme  organları  üzerine  olumsuz  etkileri  bulunmaktadır . Doz  limitlerine uyulmalı  ve  ardı  ardına 5  günden  daha uzun  bir süre kullanılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını  takiben 10 gün geçmeden buzağı ve kuzular , 14 gün  geçmeden tavuk , hindi ve ördekler  kesime  sevk edilmemelidir.Tedavi  süresince  ve son  ilaç  uygulamasını  takiben 14  gün  süreyle  elde  edilen  yumurtalar insan  tüketimine   sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

Bileşenlere   duyarlılığı olan,  karaciğer  ve böbrek yetmezliği  bulunan , denge  ve  işitme  organları  ile  ilgili hastalığı  olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR
Veteriner Hekime danışmadan kullanmayınız.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İlaç kullanım  sonrası  eller iyice yıkanmalıdır. Göz ve deriye teması halinde, gözler ve temas eden bölge bol su ile yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajında ve oda sıcaklığında (15-25 °C), nem ve ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

20 g’lık amber renkli  cam  şişeler karton kutularda ; tek kutu içerisinde 10 adet 100 g’lık alüminyum folyo poşetlerde ve 1-5 ve 15  kg’lık beyaz renkli polietilen kaplarda  kutusuz  olarak  satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner Hekim reçetesiyle; Veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 12.10.2010

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 12.04.2005 – 14/056

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ VE İMAL YERİ ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Atatürk Mah. Marmara Sanayi Sit. M Blok  No: 290       34670    İkitelli / İSTANBUL

Yorumlar (1)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.