DRONTAL
Etken Maddeler Febantel | Pirantel Pamoate | Praziquantel
Farmasötik Grup Antihelmintik
Farmasötik Şekil Oral Tablet
Hayvanlar Köpek
Firma Bayer
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

Köpekler için Antihelmintik

BİLEŞİMİ

Sarı renkli yuvarlak ve çentikli 1 Drontal Dog Oral Tablet 50 mg Prazikuantel, 144 mg Pirantei embonatve 150 mg Febantel içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Drontal Dog Oral Tablet, prazikuantel, pirantei embonat ve febantel kombinasyonundan oluşan geniş spektrumlu antihelmintiktir. Bu üçlü kombinasyon hem şeritlere (tenyalar) nem de askaritler, kancalı kurtlar ve kamçılı kurtlara karşı etkilidir.

Prazikuantel, izokinolin bileşiklerinden geniş spektrumlu antihelmintik etkili, tenyalara spesifik ilaçtır. Etkisini şeritlerin zar geçirgenliğini bozarak glikoz alımını engellemek ve parazitlerin enerji depolarını tüketmek suretiyle göstenr. Prazikuantel ile şeritin temasından çok kısa bir süre sonra strobilada bütün halkalar boyunca şiddetli kasılmalar olur ve bunun sonucunda bağırsağa gömülü çengeller serbest kalır ve bağırsakla parazitin teması kesilir. İlaç şeritlerin larvalarına da etki eder. Prazikuantel uygulandıktan sonra %75 ila %100 oranında hızla emilir ve 30 dakika sonra maksimum serum konsantrasyonuna ulaşır ve vücut dokularına dağılarak, karaciğerde metabolize olur. %77 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Metabolitleri köpekte %66 dolayında idrar ile atılır.

Pirantei embonat, Tetrahidropirimidin grubu bir antihelmintik olup nematodlarda postsinaptik zarların devamlı depolarizasyonu sonucu sinir-kas iletkenliğini bloke eder (kolineriik agonist). Parazitlerin spastik paralizine yol açarak hızlı bir şekilde ölümlerine sebep olur. Uygulamadan 4-6 saat sonra pirantei miktarı plazmada 0,6 pg/ml'ye ulaşmakta, 96 saat sonra bileşik büyük oranda vücuttan metabolize olarak %15 dolayında idrar ile diğer kısmı ise dışkı ile atılmaktadır.

Febantel esas olarak parazitlerin karbonhidrat metabolizmasını bozarak etkisini gösterir. Mitokondriyal reaksiyonların baskılanması ve glikoz transport sisteminin bozulmasına yönelik etki (fumaral redüktaz enzimi inhibisyonu) sadece helmintlerin tüm gelişme dönemleriyle sınırlı olmayıp, larva içeren yumurtaları da kapsar. Febantel oral alımından sonra organizmada metabolize olarak fenbendazol ve oksfendezola dönüşür. %20 dolayında idrar ve geri kalan kısım ise dışkı ile atılır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Drontal Dog Oral Tablet, köpeklerde kılkurdu ve şeritlerden kaynaklanan karışık enfestasyonlardan korunma ve tedavide antihelmintik olarak kullanılır. Drontal Dog tablet etki alanına giren parazitler şunlardır:

Askaritler : Toxocara can is, Toxascaris leonina. Kancalı kurtlar : Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum. Kamçılı kurtlar : Trichuris vulpis.

Şeritler    : Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum,

Tenya sp., Multiceps multiceps, Mesocestoides sp., Joyeuxıella pasqualei.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Drontal Dog Oral Tablet 10 kg'lık köpeğe 1 tablet uygulanır. Hayvanın ağırlığına göre tabletler bölünerek verilebilir.

0.5-2 kg ağırlığa 1/4 tablet
2-5 kg ağırlığa 1/2 tablet
5-10 kg ağırlığa 1 tablet
10-20 kg ağırlığa 2 tablet
20-30 kg ağırlığa 3 tablet
30-40 kg ağırlığa 4 tablet

Şerit, nematod ve Trichuris vulpise karşı tek doz yeterlidir. Drontal Dog Oral Tabletleri doğrudan hayvana verilebileceği gibi, bir parça et İçerisinde veya kırıldıktan sonra yemine katılarak da verilebilir. Drontal Dog Oral Tablet iyi tolere edilir. Uygulanacak doz bir seferde verilmelidir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER

Koruma amaçlı rutin uygulamaların her üç ayda bir tekrar edilmesi gerekir. İlaçlama D. caninum enfeksiyonu olan hayvanlarda iki hafta aralıklarla, Echinococcus granulosus hayat siki usunu kırmak için 45-60 gün aralıkla, E. multilocularis hayat siklusunu kırmak için 30-45 gün aralıkla yapılır. İlaçlama öncesi veya sonrasında herhangi bir gıda kısıtlamasına gerek yoktur. Çeşitli ırk ve yaşlarda köpeklerde yapılan çalışmalar kombinasyon ürünü Drontal Dog'ın iyi tolere edildiğini göstermektedir. İlaç uygulaması sırasında veya sonrasında hertıangi bir zamanda klinik veya hematolojik değişiklikler gözlenmemiş, ağırlıkta ve büyümede ilaç verilmeyen gruplardan belirgin bir sapma tespit edilmemiştir. Özellikle gebe köpeklerde tavsiye edilen doz aşılmamalıdır.

Gebelikte Kullanım: Febantel, gebe hayvanlara gebeliğin ilk 2/3'lük dönemi içinde teratojenik etki göstermektedir. Gebe köpeklerde doza dikkat edilmelidir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Pirantel tuzlarına karşı hayvanların tahammülü tavsiye edilen dozlarda oldukça iyidir. PrazikuantePin köpeklerde kullanılmasında çok nadir ve ciddi olmayan kusma, iştahsızlık ve ishal vakaları görülmüştür. Pirantel embonat'ın, Febantel'in defalarca doz aşımı halinde bile köpeklerde çok iyi tolere edilir ve istenmeyen yan etkiler görülmemektedir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Deksamatazon uygulaması prazikuarıtelin serum konsantrasyonunu azaltabilir. Piperazin, organ of osfor bileşikleri ve Levamizol ile beraber kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Drontal Dog Oral Tablet'in içerdiği üç etkin madde de toksisiteleri düşük olarak sınıflandırılmıştır. Drontal Dog 6-10 kat dozda uygulanmış ve herhangi bir toksikolojik belirti görülmemiştir. Nadir de olsa diyare, sancı ve kusma görülebilir.

KONTRENDİKASYONLAR

4 haftalıktan küçük köpek yavrularında kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

MUHAFAZA ŞEKLİ VE RAF ÖMRÜ

15-25°C'de muhafaza ediniz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Kutu içinde 2,10 ve 50 tabletlik blister ambalajlarda takdim edilmiştir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.