DİCROMEC
Etken Maddeler İvermektin | Praziquantel
Farmasötik Grup Endektosit
Farmasötik Şekil Tablet
Hayvanlar Koyun | Kuzu
Firma Anadolu İlaç
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Dicromec Oral Tablet; Koyun ve kuzularda; kıl kurdu, şerit, sistiserk, bit, uyuz, mide kurtları ve Boophylus sp' ye karşı tedavi ve kontrol amacıyla hazırlanmış geniş spektrumlu bir kombinasyondur.

Etki Mekanizması: Prazikuantel Tenyaların tüm formlarına etki eden, sestosit ve bir ölçüde de fluksidal antihelmentiktir. İlaç; parazitlerde hücre zarında istirahat zar gerilimini bozarak ve parazit derisinden glikozun geçişini kolaylaştırarak etkili olur. Parazit skoleks ile birlikte yapıştığı yerden kopar, bağırsak enzimleri etkisiyle hızla erir ve dağılır. Bu nedenle gaitada parazit segmentlerini görmek pek mümkün olmaz.

Farmakokinetik Prazikuantel: Mide-barsaktan hızla emilerek, 1-2 saat içinde pik kan yoğunluğuna ulaşır. Eliminasyon yarılanma ömrü 2-3 saattir. Büyük oranda karaciğer de etkisiz metabolitlerine dönüşür. İlk 24 saatte dozun % 80'i, 48 saatte ise tamamı idrar ve gaita ile

Etki Mekanizması: ivermektin: Endektosidal bir ilaç olup, parazitlerin motorik gangliyon sinapsislerinde (nematodlar) veya nöromüsküler son plaklarda (arthropodlar) Gamma Amino Bütirik Asit (GABA) salgısını arttırmak suretiyle, klor kanallarını açık tutarak, motor sinir impulsunun geçişini önleyip, parazitleri felç ederek öldürür. Buna mukabil memelilerde kan/beyin bariyerini aşıp merkezi sinir sistemin içinde yer alan GABA-erjik sinirlere yeterince geçmediği için güvenlidir.

Farmakokinetik ivermektin: Mide-bağırsaktan emilerek 12 saat içinde pik kan yoğunluğuna ulaşır, Biyoyararlanımı yaklaşık % 85 olup, geç salınımı sonucu 8-13 günlük bir yarılanma ömrüne sahiptir. % 82 oranında gaita ile vücuttan atılır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.