AKAVİT
Etken Maddeler Vitamin A | Vitamin K - Fitonadion
Farmasötik Grup Vitamin
Farmasötik Şekil Oral Çözelti Tozu
Hayvanlar Buzağı | Civciv | Hindi | Keçi | Koyun | Kuzu | Oğlak | Piliç | Sığır | Tavşan
Firma Vetaş
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

AKAVİT
Oral Çözelti Tozu
Veteriner Vitamin
(250 g, 500 g ve 1000 g'lık beyaz renkli plastik şişe)

BİLEŞİMİ

AKAVİT Oral Çözelti Tozu, homojen görünüşlü, bejimsi-sarı renkte, karakteristik kokulu ve homojen görünüşlü bir tozdur. Beher g'da; 25.000 IU Vitamin A acetate, 10 mg Vitamin K3 (menadion sodyum bisülfit) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELİKLERİ

AKAVİT Oral Çözelti Tozu, bir vitamin A acetate ve vitamin K3 kombinasyonudur.

İçeriğinde bulunan A vitamini; görme, büyüme, epitel dokunun farklılaşması ve bütünlüğünün korunması ile kemiklerin gelişmesi, embriyonun ve reprodüktif faaliyetlerin gelişimi için önemli görevler üstlenir. Görme cisimciklerinin gelişmesi sağlar ve gece körlüğünü önler. Ayrıca, vücudun hastalıklara karşı direncinin sağlanması ve devamlılığı için de gereklidir. A vitamini eksikliklerinde epitel dokuların bütünlüğü bozulur, hiperkeratozis tipinde bozukluklar gelişir. Vitamin A, oral yolla alındıktan yaklaşık 4 saat sonra, kanda pik değere ulaşır, plazmadaki miktarı karaciğerde depolandıkça azalır ve inaktif bir şekilde safra ile atılır.

Vitamin K ise özellikle kanın normal zamanda pıhtılaşmasında, sindirim kanalındaki bakteriyel floralardaki değişiklik hallerinde veya sürgün gibi durumlarda uygulama alanı bulur. Vitamin K, bağırsaklardan hızla emildikten sonra önce lenf sonra da kan dolaşımına geçer. Kana geçen vitamin K, karaciğer dışındaki dokularda çok düşük derişimlerde bulunur ve vücutta depolanmaz. AKAVİT Oral Çözelti Tozu, verim düşüklüğü ve performansın düzenlenmesine yardımcı olur.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Ürün, suya karıştırılmasından itibaren 5-6 saat içinde tamamen tüketilmelidir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER

Tavsiye edilen dozlarda herhangi bir yan etkiye neden olmaz. Özellikle gelişme dönemindeki hayvanlarda aşırı doz ve uzun süreli kullanımda vitamin A için hipervitaminoz oluşabileceğinden, uzun süre ve aşırı dozlarda kullanılmamalıdır. Gebelikte kullanımı: Gebelik döneminde aşırı yüksek dozlarda A vitamini uygulanan hayvanların yavrularında, anomaliler, gelişim geriliği görüldüğü bildirilmiştir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Kalsiyum ile birlikte alınan A vitamini kemik kaybını stimüle eder ve kalsiyumun etkisini engelleyerek hiperkalsemiye neden olabilir. Vitamin K'nın karaciğerde ön-koagulan faktörlerin sentezlenmesini azaltabilme ihtimali yüzünden, kumarin veya indanedione türevleri vb. antikoagulanlar ile birlikte kullanılmamalıdır. Hemolitik ilaçlar ile birarada kullanıldığında Vitamin K'nın toksik etkilerini tetikleyebilir. Sulfonamid uygulaması ve bozuk yoncada bulunan dikumarol gibi maddeler, Vitamin K gereksinimini artırır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Aşırı dozlarda kullanıldığında A vitaminine bağlı olarak, iskelet bozuklukları, spontan kırıklar, iç kanama, iştah kaybı, gelişim geriliği, ağırlık kaybı, deride incelme, keratinizasyonun baskılanması, eritrosit sayısında azalma, enteritis, konjenital anomaliler ve konjuktivitis, dejeneratif atrofi, yağ infiltrasyonu, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında azalmaya neden olur. Vitamin A alımı durduğunda, bazı belirtiler bir haftada düzelirken, bazılarının iyileşmesi haftalar alabilir. Aşırı dozda Vitamin K, anemi, hemoglobinüri, ürobilinüri ve ürobilinogüri'ye neden olabilmektedir. Vitamin K'dan kaynaklanan anemi, vitamin alımı durduğunda bir hafta içerisinde kendiliğinden iyileşir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Et, süt ve yumurta için "0" gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

A vitaminine duyarlı ve böbrek yetmezliği ve karaciğer rahatsızlıkları olan hayvanlarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Güneş ışığından koruyarak, serin, rutubetsiz yerlerde saklandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren 36 aydır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış ambalajlar uygun bir şekilde imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

100 g, 250 g, 500 g ve 1000 g'lık beyaz renkli plastik şişelerde piyasaya arz edilmektedir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 11.08.2004

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NO: 28.12.1995 - 8/741

RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.

Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0 212 697 34 89 e-mail: vetas@vetas.com.tr

İMALATÇI FİRMANIN ADI VE ADRESİ

DAMLA İlaç Ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Keyap Çarşı Sitesi E2 Blok No:81 Y.Dudullu Ümraniye/İstanbul Tel: 0216 420 95 73

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.