ADE-VİT
Etken Maddeler Vitamin A | Vitamin D3 - Kolekalsiferol | Vitamin E - Tokoferol
Farmasötik Grup Vitamin
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Buzağı | Dana | Keçi | Köpek | Koyun | Kuzu | Oğlak | Sığır | Tavşan | Tay
Firma İnterhas
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

ADE-vit
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Vitamin

BİLEŞİMİ

ADK-vit. sarıdan sarı-turuncu'ya değinen renkle, düşük vizkositesi sayesinde akışkanlığı kolay enjeksiyonluk vitamin çözeltisidir. 100 ml'deki elken madde miktarları aşağıdaki gibidir.

Retinol propionat (Vitamin A)       10 milyon IU

Ergokalsiferol (Vitamin D:)           10 milyon IU

DL-alfa Tokoferol asetat (Vitamin E)  3 g

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Vitamin A (retinol propionat). hayvanların sağlıklı ve dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmeleri için gereklidir ve gelişim düzenleyici olarak etki gösterir. Üreme faaliyetlerinin devamlılığını ve döl veriminin artırılmasını sağlar. Özellikle D ve E vitaminleri ile birlikte immun yanıtın düzenlenmesini sağlar vc bağışıklık sistemini güçlendirerek bakteriyel. viral \e paraziter hastalıklara karşı vücudun direncini artırır. Epitel ve mukoz dokuların farklılaşmasını, çoğalmasını ve bütünlüğünün korunmasını sağlar. Mukopolisakkarid. glikolipid ve glikoproıein gibi yapıların sentezinde görev alır. Deriyi fotosensitizasyona karşı korur. Anlioksidan ve antikarsinojenik etkiye sahiptir.

Eksikliğinde büyüme ve gelişmede durma, iştah azalması, et. süt ve yapağı veriminde azalma, dölverimi problemleri, amaurosis (bakar körlük) başta olmak üzere xcrophthaimia (konjunktivanın kuruluğu), keratomalasia (korneanın yumuşayıp parçalanması) vb. görme bozuklukları, epitel ve mukoz dokularda yapı bozuklukları, hiperkeratoz ve akne oluşur.

Vitamin D2 (ergokalsiferol), bitkisel kaynaklı olan D2 vitamini, bitki yapısında bulunan ergosterol'ün UV ışığına maruz bırakılmasıyla elde edilir. Barsaklardan minerallerin emilmesi, kan kalsiyum, fosfor ve fosfataz dengesinin sağlanması ve sürdürülmesini, kemiklerin normal mineralizasyonu vc iskelet oluşumunu sağlar. Bir büyüme faktörü olarak görülebilir Üreme faaliyetleri ile ilgili görevlere de sahiptir.

Yapılan toksikolojik çalışmalar D: vitaminin D; vitaminine göre yaklaşık 20 kat daha az toksik olduğunu göstermektedir Bu nedenle ADE-vit kombinasyonunda çok daha güvenli olan D2 vitamini kullanılmıştır.

Eksikliğinde başla gençlerde raşitizm, erginlerde osleomalasi diye bilinen kemik hastalıkları olmak üzere, iştah azalması, ergin hayvanlarda çok yönlü verim düşüklüğü, genç hayvanlarda gelişme geriliği ve hastalıklara karşı hassasiyet artışı gibi belirtiler görülür.

Vitamin E (dl-u-ıokoferol asetat), anlioksidan ve hücreleri koruyucu etkiye sahiptir. Hücre zarlarının dayanıklılığını ve ömrünü artırır. Anlitümör ve antisiklerotik etkinliğe sahiptir. Yağ asitlerinden serbest oksijen grupları ve peroksitlerin oluşumunu önler. Bağışıklık sistemini güçlendirir, bakteriyel vc viral hastalıklara karşı direnci artırır. Ayrıca albumin. karbonhidrat ve mineral madde metabolizmasını düzenler. Trombositlerin kümeleşmesini engelleyerek kanın damar içinde pıhtılaşmasını engeller. Karaciğer ve kasların fizyolojik fonksiyonları için gereklidir. Kan dolaşımı ve kas fonksiyonu üzerine pozitif etkisine ilaveten, vitamin E özellikle cinsiyet organlarının gelişimi ve fonksiyonlarının sürdürülmesinden vitamin A ile birlikte sorumludur. Eksikliğinde, iskelet kaslarında ve kalp kasında kas distrofısi gibi dejenerasyonlar meydana gelir.

Uyarı: Soğuk ortamlarda, kullanımdan öncc ilaç 20 °C ye getirilmelidir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Özellikle vitamin ihtiyacının arttığı besi. lakıasyon ve gebelik dönemleri ve diğer dönemlerde kullanılması önerilir Gebelik ve Laktasyon

Önerilen dozlarda gebe hayvanlarda kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Özellikle gebelikte artan ihtiyacın karşılanması ve embriyonun sağlıklı bir şekilde gelişimi için uygulanmalıdır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Tavsiye edilen doz ve kullanım şekline uygun kullanıldığında, hiçbir yan etki belirtisi görülmez.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Aynı anda antiepileptik preparatların kullanılması plazma vitamin konsantrasyonlarında değişime neden olabilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

ADE-vit. tavsiye edilen kullanım şekli ve dozuna uygun kullanıldığında doz aşımı belirtisi görülmez.

Doz aşımı durumlarında diğer vitamin müstahzarlarında olduğu gibi doz aşımı belirtisi olarak vitamin A hipervitamınozis belirtileri görülebilir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için "0" (sıfır) gündür

KONTRENDİKASYONLAR

Müstahzarın bileşenlerine karşı aşırı duyarlı hayvanlarda, hipervitaıninoz ve hiperkalsemi varlığında kontrendikedir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kuru ve karanlık bir yerde oda ısısında muhafaza edilen ürünün raf ömrü 3 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullandıktan sonra boşalan ambalajlar usulüne uygun olarak imha edilmelidir.

AMBALAJIN NİTELİK VE MİKTARINI GÖSTEREN TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

50 ml. 100 ml. 250 ml ve 500 ml'lik cam ve 250-500 ml. lik plastik flakonlarda ve kanon kutu içerisinde kullanıma sunulmuştur.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 04.05.2009

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NO: 04.05.2009 12/ 070

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.