ENROMİS
Etken Maddeler Enrofloksasin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Çözelti
Hayvanlar Hindi | Tavuk (Et)
Firma Mistav
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Enrofloksasin bakteri stoplazmasında bulunan ve bakterilerin metabolik faaliyetlerinde temel enzim olan, DNA-Giraz enzimini inhibe ederek, DNA’nın sentezine ve kalıbının çıkarılmasına mani olur. Böylece bakteriler bölünemez ve anormal şekilde uzayarak ölürler.
Başlıca duyarlı bakteriler: E.coli, Salmonella sp., Enterobacter sp., Pasteurella sp., Campylobacter sp., Citrobacter sp., Haemophilus sp, metisiline ve gentamisine dirençli olanlarda dahil Staphylococcus sp., penisiline dirençli olanlarda dahil N.gonorrhoeae, N. meningiditis, Corynebacterium sp., Chlamydia sp., V.cholerae, Mycoplasma sp.’dir.
Diğer antibiyotiklerin aksine bağışıklık sistemi üzerinde baskılama yapmadığından tedavi sırasında hayvanın direnci kırılmaz.
Enrofloksasin oral uygulama sonrasında iyi ve hızlı bir şekilde absorbe edilir. Tüm vücut doku ve sıvılarına yayılır. Maksimum serum konsantrasyonu 0.5-2 saat içerisinde oluşur. En çok karaciğer ve böbreklerde en az beyinde bulunur. 10 mg/kg dozunda tavuklara uygulandığında maksimum kan konsantrasyonu 2.44 ± 0.64 µg/ml’dir. Biyoyararlanım % 80, plazma proteinine bağlanma öranı %30’dan azdır.
Yarılanma ömrü 2-6 saat olup, değişime uğramadan % 45’i idrar, geri kalanı dışkı ile atılır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 12 gün geçmeden hindiler ise 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilenhindi ve tavuklarda uygulanmaz.
AMBALAJ ŞEKLİ : 100 ml, 1 Lt ve 3 Lt’lik polietilen şişelerde ambalajlanmıştır.
RAF ÖMRÜ : 24 ay

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.