BUTAFAN
Etken Maddeler Butafosfan | Vitamin B12 (Siyanokobalamin)
Farmasötik Grup Mineral | Vitamin
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Dana | Keçi | Kedi | Koyun | Köpek | Sığır | Tay
Firma Bavet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

BUTAFAN

BİLEŞİMİ

Butafan Enjeksiyonluk Çözelti, berrak, pembe renkli, partikülsüz ve steril bir enjeksiyonluk çözelti olup her ml’sinde 100 mg butafosfan, 0.05 mg vitamin B12 (siyanokobalamin) ve koruyucu olarak metil paraben içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Butafosfan (1-(butylamino)-1-methylethyl-1-) fosfonik asit hedef hayvan türlerinde fosfor kaynağı olarak kullanılan organik bir fosfor bileşiğidir. Siyanokobalamin ise trikarboksilik asit (TCA) siklusunda propionatın süksinil-CoA ya dönüşümü için gerekli olan B12 vitamininin en stabil, sentetik formudur. Butafosfan metabolik aktiviteler için gerekli olan fosfor, siyanokobalamin de vitamin B12 sağlanmasına bağlı olarak etki göstermektedir. Yumuşak dokularda bulunan fosfor, karbonhidrat ve protein metabolizmasında görevlidir. Vitamin B12 ise hemoglobin oluşumu, trikarboksilik asit (TCA) siklusu, DNA sentezi, myelin oluşumu ve korunumu gibi birçok fizyolojik olayda görev alır.

Butafan Enjeksiyonluk Çözelti, damar içi uygulamanın ardından hızlı bir şekilde elimine edilir. Butafosfan maksimum serum konsantrasyonuna hızla ulaşır, 24, 48 ve 72 saat sonra ise tespit edilebilir limitlerin altına düşer. İdrar ile hızlı bir şekilde %77’si atılır. Vitamin B12 (siyanokobalamin) farmakokinetiği üzerine yapılan çalışmalar plazmadan hızlıca elimine edildiği ve böbreklerden çıkartıldığını göstermiştir.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR

Butafan Enjeksiyonluk Çözelti; sığır, at, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde fosfor ve vitamin B12 (siyanokobalamin) yetersizliğinden kaynaklanan akut ve kronik metabolizma bozukluklarının korunma ve tedavisinde kullanılır.

  • Fosfor ve vitamin B12 eksikliği kaynaklı, süt ineklerinde görülen hipofosfatemi ve hipokalsemi gibi metabolizma bozukluklarından ileri gelen parezis ve tetanilerin tedavisinde (kalsiyum ve magnezyum preparatları ile birlikte),
  • Sığırlarda, kronik indigesyon (hazım bozuklukları) veya ön mide dolgunluğu, beslenme bozukluğu, süt veriminin düşmesi rumen asidozu ve alkolozu gibi her türlü gıdaya bağlı hazımsızlıklar, ketozis ve sindirim sistemi enfeksiyonlarında,
  • Fosfor ve buna bağlı kalsiyum yetersizliği durumları, yeni doğanların iskelet sistemi gelişme geriliği, yabancı madde yeme alışkanlığı (pika), osteomalasi ve raşitizm olguları, sinir sistemi bozuklukları, kemik metabolizması bozukluklarında ve nekahat hallerinde genel durumun desteklenmesinde (D vitamini preparatları ile birlikte),
  • Döl verimi bozukluklarında (gıdaya bağlı ve etkin maddenin eksikliği ya da yokluğundan kaynaklanan infertilizasyon),
  • Paraziter ve sekonder anemi durumlarında (destekleyici olarak),
  • Atların lumbagosunda kalsiyum tedavisinde (ek olarak),
  • Genel düşkünlük (iştahsızlık, aşırı yorgunluk, zayıflama, halsizlik) hallerinde organizmanın direncini artırmak üzere ve özellikle köpek yavrularında gelişmeyi stimule etmek amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Butafan Enjeksiyonluk Çözelti, veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Sığır, at, koyun, keçi, köpek ve kedilere kas içi (i.m), damar içi (i.v) ve deri altı (s.c) yolla 2,2 – 4,4 mg/kg canlı ağırlık/gün butafosfan ve 1 – 2 µg/kg canlı ağırlık/gün vitamin B12 (siyanokobalamin) farmakolojik dozda uygulanır. Pratik doz tablosu aşağıdaki gibidir:

At- Sığır 450 kg 10 – 20 ml/gün Kas içi (i.m) Damar içi (i.v) Deri altı (s.c)

Tay-Dana 180 kg 4 – 8 ml/gün

Koyun-Keçi 45 kg 1 - 2 ml/gün

Köpek-Kedi 9 kg 0,2 – 0,4 ml/gün

Kronik Hastalıklarda; yukarıda belirtilen dozların yarısı verilir, gerekli görülürse 1 - 2 hafta veya daha kısa aralıklarla tekrar uygulama yapılabilir.

Sağlıklı hayvanlara verim arttırıcı amaçla yukarıda belirtilen dozların yarısı verilir.

Uygulamanın süresi ve periyodu hususu veteriner hekimin önerilerine göre belirlenir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Damar içi (i.v) uygulama aseptik şartlarda yapılmalıdır. Damar içi (i.v.) uygulama sırasında ilacın damar dışı dokulara sızdırılmamasına dikkat edilmelidir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER

Tavsiye edilen uygulama şekli ve dozda bilinen bir yan etkisi yoktur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Başka ilaçlar ile aynı enjektör içerisine karıştırılarak kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Tavsiye edilen dozları aşmayınız. Pratik uygulamada doz aşımı görülmez. Doz aşımı olduğu düşünülen olgularda adrenalin ve benzeri ilaçlarla semptomatik tedavi yapılmalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Sığır, koyun ve keçilerde et ve süt için kalıntı arınma süresi “0” gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur. Gebelikte kullanım: Gebe hayvanlarda kullanılabilir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Tüm uygulamalarda asepsi-antisepsi kurallarına dikkat edilmelidir. Ürün ile doğrudan temastan kaçınınız. Uygulama sırasında eldiven giyilmeli ve sonrasında eller yıkanmalıdır. Göze teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmayan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler yasalara göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajı içinde dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25 oC’nin altında saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Güneş ışığından koruyunuz. Açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır. İlk kullanımı takiben tıpanın 24 defadan fazla delinmemesi önerilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli tip 2 cam şişelerde, gri renkli bromobutil tıpa ve mavi renkli flip off kapaklı şekilde satışa sunulmaktadır. 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.