ALLTOKS
Etken Maddeler İvermektin
Farmasötik Grup Endektosit
Farmasötik Şekil Dökme Çözelti
Hayvanlar Sığır
Firma Provet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

ALTOKS
Dökme Çözelti
Veteriner Endektosit

BİLEŞİMİ

Sarı-kahverengi renkli çözeltinin her ml.si 5 mg ivermektin içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Bir Avermektin türevi olan İvermektin Streptomyces avermitilis'in fermentasyon ürünüdür.Sentetik bir kemoterapötiktir. İvermectin en az %80 oranında 22-23 dihidroavermektin B1a ve en çok %20 oranında 22-23 dihidroavermektin B1b komponentlerinden kuruludur.İvermektin, parazitlerin motorik ganglion sinapsislerinde (nematodlar) veya nöyromuskuler son plaklarda (artropodlar) Gama Amino Butirik Asit (GABA) salgısını artırmak suretiyle klor (CI-) kanallarını açık tutarak motorik sinir impulsunun geçişini önler; parazit felç olur ve ölür. Buna karşılık, ivemectin memeli hayvanlarda kan/beyin bariyerini aşıp merkezi sinir sistemi içinde yer alır GABA-nerjik sinirlere yeterince nüfuz edemediği için, konak hayvana zarar vermeksizin parazitleri öldürür.

Dökme çözelti şeklinde uygulandığında tüm vucut dokularına yayılarak karaciğer ve yağ dokularında yoğunlaşır. Taşınması plazma proteinlerine bağlanma yoluyla gerçekleşir.Plazmadaki yarılanma ömrü 6.3 gündür.Karaciğerde metabolize edildikten sonra temel olarak dışkı ile az oranda da idrar ile atılır.

ÖZEL KLINIK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER IÇIN UYARILAR

*Bölgede görülen kene türlerinin özellikleri , sinek populasyonu , enfestasyonun yoğunluğu ve parazitlerin biyolojik gelişimini etkileyen mevsimsel özellikler göz önüne alınarak uygulama tekrarı yapılabilir.

*Ahır besisinde ahıra girişte bir uygulama yapılması yeterlidir.İlk defa meraya çıkan genç hayvanlarda meraya çıktıktan sonraki 3. 8. ve 13. haftalarda olmak üzere 3 uygulama yapılması en iyi sonuçları verir.

*Hypoderma bovis larvalarının göç sırasında medulla spinalis içinde ölmelerine bağlı parazis ve parapleji şekillenebildiği;Hypodeerma lineatum larvalarının ölümü sonucunda da oesephagus felci, salivasyon ve sekonder timpani meydana gelebileceği bildirilmektedir. Nokra mücadelesi için Nokra Sineği mevsiminin bitmesiyle birlikte uygulama yapılması önerilir.

*Keneler hava sıcaklığının yükselmesi ile birlikte aktif hale geçerler. Mücadelede Theileriosis ve Babesiosis riskinin en yüksek olduğu dönemlerin dikkate alınarak program yapılması gereklidir. *Uygulamanın başarısı için sürüdeki bütün hayvanların ilaçlanması gerekir. Gebelikte kullanım : Gebelikte kullanımına ilişkin bir komplikasyon bildirilmemektedir.

İSTENMEYEN ETKILERİ

Bazı hayvanlarda uygulama sahasında geçici bir irritasyona neden olabilir.

İLAÇ ETKILEŞIMLERI

Diğer ilaçlarla bir geçimsizliği bildirilmemektedir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER VE ANTİDOT

İvermektin güvenlik aralığı geniş bir bileşiktir.

Doz aşımında merkezi sinir sisteminin etkilenmesine bağlı midriasis,kaslarda gevşeme, parezis, salya akıntısı, yerde uzanma gibi belirtiler gözlenebilir.

Bilinen bir antidotu yoktur. Semptomatik olarak müdahale edilebilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.) : Son ilaç kullanımından itibaren 28 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir.Sütü insan tüketimine sunulan sağmal ineklerde kullanılmamalıdır.

KONTRENDIKASYONLARI

Nokra etkeninin omurilik göçü sırasında kullanılmamalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Balıklar ve suda yaşayan kabuklular için toksik olduğundan bu hayvanlarda kullanılmamalı ve su kaynaklarına karıştırılmamalıdır.

Kullanılmış ilaç artıkları ve ambalaj kapları dere,göl ve benzeri su kaynaklarına dökülmemelidir. Collie ırkı köpeklerde kullanılması halinde ölüme neden olabilir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Sadece hedef türlerde kullanılmalıdır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

İlaçlama işlemi rüzgara karşı yapılmamalıdır.

İlaç, deri ve mukozalara temas etmesi durumunda 15 dk bol su ile yıkanmalıdır.

İlaç uygulanırken bir şey yenilmemeli, içilmemeli ve sigara kullanılmamalıdır. uygulamadan sonra eller iyice yıkanmalıdır.

Kazayla yutma durumunda kaolin verilmeli ve hasta kusturulmalıdır.

Hekime başvurulduğunda kullanılan ilacın prospektüsü veya kutusu hekime gösterilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Ambalajında, oda sıcaklığında (15-25 C ) ve ışıktan koruyarak saklayınız. Yağlı çözelti olduğundan 8 C altında bulundurulmamalı ve dondurulmamalıdır. İmal tarihinden itibaren raf ömrü 2 yıldır.

TICARI TAKDİM ŞEKLI

100 ml, 250 ml , 500 ml karton kutuda, 1kg ve 5 kg.lık kutusuz beyaz polietilen ambalajlarda arzedilir.

PROSPEKTÜS ONAY TARIHI: 16.07.2007

TARIM VE KÖYIŞLERI BAKANLIĞI RUHSAT TARIHI VE NO :16.07.2007-18/073

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.