AVİMEC
Etken Maddeler İvermektin
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil Damlatma Çözelti
Hayvanlar Kanarya | Muhabbet Kuşu | Papağan
Firma Biyoteknik
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Avimec Damlatma Çözeltisi

Kuşlar için İnsektisit / Akarisit

Bileşimi: Avimec Damlatma Çözeltisi 1 ml’de 1 mg Ivermectin ihtiva eden renksiz-hafif sarımsı, berrak, homojen bir çözeltidir.

Farmakolojik Özellikleri: Avimec  Damlatma Çözeltisi’nin etkin maddesi olan Ivermectin bir Avermectin türevi olup Streptomyces avermitilis’in fermantasyon ürünüdür. Sentetik bir kemoterapötiktir. Ivermectin en az % 80 oranında 22-23 dihidroavermektin B1a ve en çok % 20 oranında 22-23 dihidroavermektin B1b komponentlerinden kuruludur. Ivermectin, parazitlerin motorik ganglion sinapsislerinde (nematodlar) veya nöromüsküler son plaklarda (artropodlar) Gama Amino Butirik Asit (GABA) salgısını arttırmak suretiyle klor (Cl) kanallarını açık tutarak motorik sinir impulsunun geçişini önler; parazit felç olur ve ölür. Ivermectin konak hayvana zarar vermeksizin parazitleri öldürür. Ivermectin sistemik bir insektisittir. Deriye uygulamada deriden absorbe olarak kan ve lenf yolu ile bütün vücuda dağılır. Ivermectin‘in etki mekanizmaları diğer antiparaziter ilaçlardan farklı olduğu için çapraz direnç söz konusu değildir.

Kullanım Sahası/Endikasyonları: Kuşların üzerlerinde, kafeslerinde ve güvercinliklerde çok sayıda kene, bit, sinek ve mite gibi parazitler bulunur. Bu parazitler kuşların büyüme ve gelişmelerine, yemlerden istifade etmelerine mani olurlar ve üreme kabiliyetlerini azaltırlar, dolayısı ile direkt veya endirekt olarak kuşların ölümüne sebep olmaktadırlar. Parazitler kuşların, yorgun, bitkin ve hastalıklı görünmesine sebep olurlar. Avimec Damlatma Çözeltisi parazitleri yok ettiği gibi yumurta ve larvalarını da yok eder, kafes ve güvercinlikteki parazitlerin tekrar kuşların üzerine gelerek yeni parazit enfestasyonunu önleyerek koruyucu etkisini gösterir.

Avimec Damlatma Çözeltisi Güvercin, muhabbet kuşu, kanarya, papağan gibi kafes kuşlarının kene (Argus persicus, Argus reflex), bit (Columbicola columbae), sinek ve mite gibi dış parazitlerine karşı kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu: Avimec  Damlatma Çözeltisi aşağıda belirtilen dozlarda kuşun boyun arkasında omuzların arasına damlatılır. Bir hafta ara ile 3 defa tekrarlanmalıdır. Bu tedavi şekli bilhassa parazit yumurtalarının sonradan açılıp larva haline geldiğinde yok edilmesi bakımından önemlidir. Ayrıca hayvanın kafesi, tüneği ve sulukları da reenfestasyona karşı dezenfekte edilmelidir. Avimec Damlatma Çözeltisi her 60 g canlı ağırlığa yaklaşık 1 damla (0,05 ml) damlatılır.

Vücut Ağırlığı Kullanılması Gereken Miktar
60 g 1 damla
125 g 2 damla
250 g 4 damla
500 g 8 damla

Özel Klinik Bilgiler ve Hedef Türler İçin Uyarılar: Rutin profilaktik uygulamalar ayda bir defa tekrarlanarak yapılabilir.

İstenmeyen Etkiler: İstenmeyen etkilerine karşı herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Doz Aşımında Belirtiler, Tedbirler: Aşırı dozlarda kuşlarda uyku hali, ayakta zorlukla durma hali ve kafanın düşmesi hali görülür. Genellikle bu belirtiler ilacın tatbikatından 10-60 dakika içinde görülür. Bu durumda ilacın tatbikatı kesilir.

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları: İlaç kalıntı arınma süresi (ikas): Süs ve kafes kuşlarına tatbik edileceğinden belirtilmemiştir. Eti ve yumurtasından istifade edilen kanatlılarda kullanılmaz.

Kontrendikasyonları: Avimec Damlatma Çözeltisi sadece kafes ve süs kuşlarında kullanılır. İnsan gıdası olarak kullanmak üzere yetiştirilen tavuk, bıldırcın, sülün gibi kanatlı hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Genel Uyarılar: Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Ç ocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

Uygulayıcının Alması Gereken Tedbirler: Uygulamadan sonra eller ve ilaç ile temas etmiş olan diğer vücut kısımları sabunlu su ile yıkanır. Uygulama sırasında bir şey yenip içilmez. Sigara içilmez. Yanlışlıkla ve kaza sonucu ağızdan alındığında en kısa sürede prospektüs ile doktora başvurulmalıdır.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü: Oda hararetinde (250C) güneş ısısından güneşten uzakta muhafaza edilmelidir. A mbalajı açıldıktan sonra 3 ay içinde tüketilmelidir. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

Kullanım Sonu İmha ve Hedef Olmayan Türler için Uyarılar: Bal arıları ve su ürünleri için toksik olduğundan arta kalan ve kullanılmış şişe artıklarının akarsu ve göletlere karışmamasına dikkat ediniz. Atık maddeleri yer altı sularına karışmayacak şekilde gömülür veya yakılarak imha edilir.

Ticari Takdim Şekli: Karton kutu içinde; 5 cc’lik ve 10 cc’lik damlalıklı beyaz plastik şişelerde.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.