AVROMEC
Etken Maddeler İvermektin
Farmasötik Grup Endektosit
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Topkim
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

AVROMEC® Enjeksiyonluk Çözelti' nin etken maddesi olan ivermektin sentetik bir kemoterapötiktir. Streptomyces avermitilis isimli mikroorganizmanın kültür ürünü avermektinlerden selekte edilmiş, yarı sentetik makrosiklik lakton endoktositlerden olup, en az %80 oranında 22-23 dihidroavermektin B]a ve en çok %20 oranında 22-23 dihidroavermektin Bjj, komponentlerinden kuruludur. İvermektin, parazitlerin motorik ganglion sinapsislerinde (nematodlar) veya nöyromuskuler son plaklarda (artropodlar) Gama Amino Butirik Asit (GABA) salgısını artırmak suretiyle klor (CI") kanallarım açık tutarak motorik sinir impulsunun geçişini önler; parazit felç olur ve ölür. Buna karşılık, ivermectin memeli hayvanlarda kan/beyin bariyerini aşıp merkezi sinir sistemi içinde yer alan GABA-eijik sinirlere yeterince nüfuz edemediği için, konak hayvana zarar vermeksizin parazitleri öldürür.

Dağılım hacmi yüksektir. Plazma proteinlerine bağlı olarak taşınır. Deri altı uygulamada maksimal plazma konsantrasyonuna erişme zamanı ortalama 1.3 gün, plazma eliminasyon yarı ömrü koyunlarda ortalama 3.5 gün, sığırlarda 8 gündür. Beyin-omurilik sıvısı hariç bütün dokulara, vücut sıvılarına nüfuz eder. Yağ dokularında depolanarak yavaş yavaş salındığı ve elimine edildiği için parazit türlerine göre 2-4 hafta arasında değişen kalıcı etkisi vardır. Esas olarak safra salgısı ile ve çok düşük oranda da idrarla atılır. Atılan maddenin %90 dan fazlası metabolize olmamış ana bileşiktir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Hipoderma larvalarının omurilikte göç döneminde uygulanmamalıdır. Eğer bu dönemde uygulanırsa, ölen Hypoderma larvalarının özafagus veya omurilikte meydana getirdiği irkiltiden kaynaklandığı tahmin edilen timpani ve parapleji halleriyle karşılaşılabilir. Hypoderma mücadelesi hedefleniyorsa, mücadelenin erken dönemde, sinek mevsimini takip eden birkaç ay içinde yapılması tercih edilmelidir. Hangi parazit sözkonusu olursa olsun, paraziter mücadelenin başarılı olabilmesi için uygulamanın sürüdeki bütün hayvanları kapsaması şarttır. Besiye alınan sığırlarda besiye girişte bir defa AVROMEC® enj. Çöz. uygulaması genellikle yeterlidir. Sürekli veya zaman zaman meraya çıkan sığırlarda birisi sonbaharda diğerleri mera mevsiminde olmak üzere yılda en az 2 veya 3, gerektiğinde daha fazla, rutin uygulama yapılır. Çok bulaşık ve rutubetli meralarda otlayan genç sığırlarda mera mevsimi boyunca 5- 8 hafta aralıklarla uygulama tavsiye edilir. Uygulama zamanları ve uygulama sıklığının saptanmasında hedef parazitlerin parazitik gelişim devreleri, bulaşma yoğunluğu, iklim ve mera koşulları, mera programları ve diğer çevresel faktörler dikkate alınır. Gebelikte Kullanım : Tavsiye edilen kullanım şeklinde gebeler için güvenlidir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Deri altı enjeksiyonu takiben enjeksiyon bölgesinde yumuşak doku şişliklerine nadir olarak rastlanabilir. Bu reaksiyonlar herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden iyileşir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

İvermektin'in diğer ilaçlarla geçimsizliğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER ANTİDOT

Tolerans sınırı geniştir (buzağı-kuzu en çok 5 kat, erişkinler 10-20 kat).Doz aşımında, mydriasis, çeşitli derecelerde depresyon, kaslarda gevşeme, parezis, ataksi, dil ve dudak tonusu azalması, salya akıntısı, yerde boylu boyunca uzanmış halde yatma, koma hali gibi merkezi sinir sistemi ile ilgili semptomlar görülür. Bilinen bir antidotu yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (İJî^js.): Tedavi süresince ve son üaç uygulamasından şonra eti için yetiştirilen sığırlar 35 gün, koyunlar 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilmekte olan sağmal sığır ve koyunlara uygulanamaz.

KONTRAENDİKASYONLARI

Nokra etkenlerinin omurilik göçü sırasında kullanılmamalıdır. Kas içi ve damar içi yollarla uygulamayınız.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Sedece hedef türlerde kullanılmalıdır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARI

İlaç kullanılırken sigara içilmemeli ve yemek vb. yenilmemelidir. İlaçla temastan kaçınınız ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajı içinde 25 "C'yi aşmayan oda ısısında (15-25°C) muhafaza ediniz. Direkt güneş ışınlarından koruyunuz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA, HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARI

İvermektin, balıklar ve suda yaşayan diğer canlılar için tçksik olduğundan, kullanılmış ilaç şişelerinin sulara karışmamasına dikkat ediniz. Ölüme sebep olabileceğinden; başta Collie ırkı olmak üzere, köpeklerde kullanmayınız.

Raf ömrü dolmuş, açılmış veya saklama şartlarına uyulmadan uzun süre bekletilmiş olan ilaç, iç ambalajı (şişesi) ile birlikte imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 20 ml, 50 ml ve 100 ml'lik renksiz cam şişelerde satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.