AVROMEC – FAC
Etken Maddeler İvermektin | Klorsulon (Clorsulon)
Farmasötik Grup Endektosit | Fasiolosid
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Sığır
Firma Topkim
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

AVROMEC-Fac Enjeksiyonluk Çözelti 'nin birinci etkin maddesi olan ivermektin, Streptomyces avermitilis isimli mikroorganizmanın kültür ürünü avermectinlerden selekte edilmiş yarı sentetik makrosiklik lakton endoktositlerden olup, avermectinlerin H2Bıa (en az % 80) ve H2B]b (en çok % 20) komponentlerinden oluşmuştur. İvermectin, parazitin motorik sinirlerinin sinaptik membranlannda (nematodlar) ve motorik son plaklarda (artropodlar) gama amino bütirik asit (GABA) salgısını artırmak suretiyle klor (Cl~) kanallarım açık tutarak motorik sinir impulsunun geçişini önleyerek etki eder. Sonuçta parazit felç olur ve ölür. Buna karşılık, ivermectin memeli hayvanlarda kan/beyin bariyerini aşıp merkezi sinir sistemi içinde yer alan GABA-erjik sinirlere yeterince nüfuz edemediği için, konak hayvana zarar vermeksizin parazitleri öldürür. İvermectin, beyin-omurilik sıvısı hariç, tüm vücut, dokularına girer. Karaciğer ve yağ dokuda yüksek yoğunlukta bulunur. Dağılım hacmi yüksektir. Sığırlarda deri altı uygulamada maksimal plazma konsantrasyonuna erişme zamanı ortalama 1.3 gün, plazma eliminasyon yarı ömrü ortalama 3.5 gün olarak bildirilmiştir. Yağ dokularında depolanarak yavaş yavaş salındığı ve elimine edildiği için, etkisi uzun sürer. Sığırlarda yağ dokularında yanlanma ömrü ortalama 7.6 gündür. Lipofilik bir madde olduğu için dokulara iyi nüfuz eder.. Esas olarak safra salgısı ile ve çok düşük oranda da idrarla atılır. Atılan maddenin %90 dan fazlası metabolize olmamış ana bileşiktir. Klorsulon, benzen sulfonamid gurubundan flukusit etkili bir ilaçtır. Karaciğer distomlarınm (Fasciola hepatica, F.gigantica) enerji metabolizmalarında rol oynayan enzim sistemlerini inhibe eder. Glikoz kullanımını aksatarak paraziti öldürür. Klorsulon 2-3 mg/kg ca.dozunda deri altı uygulamada çok çabuk ve tam olarak emilir. 6 saat içinde plazmada 24 saat içinde dokularda en yüksek konsantrasyona ulaşır. Vücutta önemli ölçüde metabolik değişikliğe uğramaz (karaciğerde %5). 7 gün içinde dışkı (%70) ve idrarla (%30) vücuttan

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Hipoderma larvalarının omurilikte göç döneminde uygulanmamalıdır. Eğer bu dönemde uygulanırsa, ölen Hypoderma larvalarının özafagus veya omurilikte meydana getirdiği irkiltiden kaynaklandığı tahmin edilen timpani ve parapleji halleriyle karşılaşılabilir. Hypoderma mücadelesi hedefleniyorsa, mücadelenin erken dönemde, sinek mevsimini takip eden birkaç ay içinde yapılması tercih edilmelidir. Hangi parazit sözkonusu olursa olsun, paraziter mücadelenin başarılı olabilmesi için uygulamalım sürüdeki bütün hayvanları kapsaması şarttır. Besiye alınan sığırlarda besiye girişte bir defa AVROMEC-Fac Enjeksiyonluk Çözelti uygulaması genellikle yeterlidir .Sürekli veya zaman zaman meraya çıkan sığırlarda birisi sonbaharda diğerleri mera mevsiminde olmak üzere yılda en az 2 veya 3, gerektiğinde daha fazla, rutin uygulama yapılır. Çok bulaşık ve rutubetli meralarda otlayan genç sığırlarda mera mevsimi boyunca 5-8 hafta aralıklarla uygulama tavsiye edilir. Uygulama zamanlan ve uygulama sıklığının saptanmasında hedef parazitlerin parazitik gelişim devreleri, bulaşma yoğunluğu, iklim ve mera koşullan, mera programlan ve diğer çevresel faktörler dikkate alınır. Gebelikte kullanım: Tavsiye edilen kullanım şeklinde gebeler için güvenlidir. Gebe tavşanlara 10 mg/kg ca.dozunda uygulandığında yavrularda gelişme geriliği şeklinde fetotoksisite şekillendiği bildirilmiştir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Enjeksiyon yerinde geçici ağn ve şişlik meydana gelebilir. Bu reaksiyonlar herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden iyileşir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer ilaçlarla bilinen bir geçimsizliğine dair bilgi yoktur.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER, ANTİDOT

Tolerans sınırı geniştir (İvermektin için buzağı en çok 5 kat, erişkinler 10-20 kat, Klorsulon için 25 kat). Doz aşımında, mydriasis, çeşitli derecelerde depresyon, kaslarda gevşeme, parezis, ataksi, dil ve dudak tonusu azalması, salya akıntısı, yerde boylu boyunca uzanmış halde yatma, koma hali gibi merkezi sinir sistemi ile ilgili semptomlar görülür. Bilinen antidotu yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Son ilaç kullanımından itibaren sığırlarda 35 gündür. Sütü insan tüketimine sunulan sağmal sığırlarda kullanılmamalıdır.

KONTRAENDİKASYONLARI

Hipoderma larvalarının omurilik göçü esnasında kullanımı kontraendikedir. Kas içi, damar içi yollarla uygulamayınız.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocuklann ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Sadece hedef türlerde kullanılmalıdır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARI

İlaç kullanılırken sigara içilmemeli ve yemek vb. yenilmemelidir. İlaçla temasdan kaçınınız ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajı içinde, 25°C"yi aşmayan oda ısısında (15 - 25°C) muhafaza ediniz. Direkt güneş ışınlanndan koruyunuz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA, HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARI

İvermektin, balıklar ve suda yaşayan diğer canlılar için toksik olduğundan, kullanılmış ilaç şişelerini sulara karışmamasına özen gösteriniz. Ölüme sebep olabileceğinden; başta Collie ırkı olmak üzere, köpeklerde kullanmayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 20 ml,50 ml ve 100 ml'lik beyaz renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur. 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.