PRİMAMYCİN LA
Etken Maddeler Oksitetrasiklin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Keçi | Koyun | Sığır
Firma Zoetis
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

Primamycin/LA

FORMÜLASYONU

Her 1 ml Primamycin/LA, 200 mg Oksitetrasiklin içerir.

ENDİKASYONLARI

Primamycin/LA, Oksitetrasiklin'in spektrumuna giren Gram (-) ve Gram (+) bakteri, bazı mikoplazma suşları, riketsiyalar ve bazı protozoaların sebep olduğu enfeksiyonlarda kullanıldığı gibi, tek dozda uzun süreli etkili olabilmesi nedeni ile özel amaçlı endikasyon sahalarında da tercihen kullanılır.

Doz tekrarının güç olduğu bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde,
Doğum ve operasyon sonrasında koruyucu/ sağaltıcı amaçla,
Yol vurgunu (Shipping-fever, pasteurellosis) vakalarını önlemek amacıyla, hayvan nakillerinde, nakil öncesi veya çiftliğe varışta tüm sürüye,
Şap sekonder enfeksiyonlarının önlenmesi ve hastalık zararlarının en aza indirilmesinde,
Sürülerde yaygın ayak hastalıklarına (ayak çürüğü-piyeten) karşı sürü tedavisinde,
Klamidiya vakalarında yavru atmaların önlenmesinde,
Sürüde yayılma eğiliminde olan solunum ve sindirim sistemi hastalıklarının proflaksisinde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Primamycin/LA; koyun, keçi ve sığırlarda uygun kalınlık ve uzunluktaki iğneyle derin kas içi enjeksiyon şeklinde uygulanır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda 10 kg C.A. için 1 ml (20 mg/kg) hesap edilir.

UYARILAR

Koyunlarda 5, sığırlarda 20 ml'den fazla doz gerektiren durumlarda, dozun bölünerek iki ayrı yere yapılması önerilir.

YASAL ARINMA SÜRECİ

Yasal arınma süresi sütte 12 gün, ette 28 gündür.

AMBALAJ ŞEKLİ

50 ml, 100 ml ve 250 ml'lik şişelerde kutulu olarak sunulmaktadır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

İmal tarihinden itibaren 2 yıldır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.