AMOXY-COL
Etken Maddeler Amoksisilin (Amoxicillin) | Kolistin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Koyun | Köpek | Sığır
Firma Provet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

AMOXYCOL
Enjeksiyonluk Çözelti Tozu
Sistemik Antibiyotik

BİLEŞİMİ

Her flakon beyaz - krem renkli , steril toz halinde

4  gram Amoksisiline eşdeğer Amoksisilin sodyum 10 milyon i.ü kolistine eşdeğer Kolistin sülfat

12 ml sulandırma çözeltisinin toza eklenmesiyle elde edilen 16 ml çözeltinin her ml.si 250 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin sodyum ve 625.000 i.ü kolistine eşdeğer kolistin sülfat içerir. ve

5  gram Amoksisiline eşdeğer Amoksisilin sodyum 12.5 milyon i.ü kolistine eşdeğer Kolistin

14 ml sulandırma çözeltisinin toza eklenmesiyle elde edilen 20 ml çözeltinin her ml.si 250 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin sodyum ve 625.000 i.ü kolistine eşdeğer kolistin sülfat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Amoksısılın bakterısıdal et kılı, amınopenısılın grubundan bır semısentetık penısılındır. Bakterı hücre duvarında mukopeptıt sentezını engelleyerek etkı gösterır.

Duyarlı bakterıler: Beta hemolıtık Streptococcus sp'lerı de ıçeren çoğu gram pozıtıf bakterıler (Strep. agalactıae, S. canıs, S. zooepıdemıcus, S. dysgalactıae, S. suıs, S. uberıs, Bacıllus anthracıs, Actınomyces sp., çoğu Corynebacter sp., Erysıpelothrıx rhusıopathıae, çoğu Lısterıa monocytogenes), bazı anaeroblar (Clostrıdıum sp., çoğu Fusobacterıum sp., bazı Bacteroıdes sp.), bazı gram negatıf aeroblar (Haemophılus somnus), Borrelıa sp., Leptospıra sp., Actınobacıllus sp., Haemophılus sp., Moraxella sp., Pasteuralla sp.,

Orta derecelı duyarlılık gösteren bakterıler: Kazanılmış bağışıklık nedenıyle değışmekle bırlıkte şu bakterıler orta derecede duyarlıdır; Actınobacıllus sp., Borrelıa sp., Haemophılus sp., Leptospıra sp., Moraxella sp., Pasteurella sp., Proteus sp., Taylorella equıgenııtalıs, Serpulına sp. Campylobacter sp., Enterococcı., Rhodococcus equı. Enterobacterıaceae'da dırenç gelışımı yaygındır. Dırençlı bakterıler: Bacteroıdes fragılıs, Bordetella bronchıseptıca, Cıtrobacter sp., Enterobacter sp., Klebsıella sp., dığer Proteus sp., Pseudomonas aerogınosa, Serratıa sp., Yersınıa enterocolıtıca. Beta laktamazların varlığında , özellıkle dırençlı penısılınaz üreten Staphylococcus varlığında etkısı görülmez.

Serobrospınal sıvı dışında dokulara kolayca dağılan amoksısılın proteınlere zayıf bağlanır.Amoksısılın normal renal fonksıyonu olan hayvanlarda 0.7-1 saatlık bır yarılanma ömrüne sahıptır.Temel olarak böbrekler safra ve feçes ıle atılır.

Kolistin polimiksin grubundan dar spektrumlu bir antibiyotiktir. Gram (-) bakterilerin oksidatif metabolizmasını engelleyerek hücre yapısını bozmak suretiyle etkili olur. Kasiçi uygulamadan sonra 2 saat içinde maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşır ve plazma proteinlerine bağlanır. Yarılanma ömrü 6 saat dolayında gerçekleşir ve genellikle çok az metabolik değişikliğe uğrayarak temel olarak idrarla atılır.

Amoksisilin ve kolistinin birlikte kullanılmalarında elde edilen sinerjik etki başlıca E.coli , Klebsiella,Pneumonia , Proteus spp. Salmonella spp Pasteurella spp., Clostridium spp, Haemophilus spp Staphylococcus (penisilinaz negatif ) , Streptococcus spp. ve Pseudomonas spp üzerinde aktivite

gösterir. Kolistine direnç nadir olsa da Streptococcus türü bakteriler arasında amoksisiline dirençli suşlara rastlanmakta , anaerop bakteriler genellikle direnç göstermektedir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

• Gebelikte kullanımı : Önerilen dozlarda kullanıldığında amoksisilin ve kolitsin kombinasyonu gebe hayvanlar için güvenlidir.

• Post operatif korunma amaçlı uygulamalar operasyon öncesi yapılmalıdır.

• Diare ile seyreden olgularda oral probiotik kullanımı prognoz üzerinde olumlu etki yapmaktadır.

• Ciddi üst solunum yolları hastalıklarında dozun yükseltilmesi ve uygulama aralığının 12 saate indirilmesi gerekli olabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Köpeklerde anoreksı , dıare ve kusma gözlenebılır.

Penısılınlerın en önemlı yan etkılerı akut anafılaksı ve kollapstır. Ayrıca daha az şıddette ama daha sıklıkla aşırı duyarlılık reaksıyonları (ürtıker, ateş, anjıonörotık ödem gıbı) görülebılır. Anafılaksı oluşursa epınefrın ve/veya oksıjen, İ.V steroıd uygulanmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Fenıkoller ve tetrasıklınler gıbı bakterıostatık ılaçlarla bırlıkte uygulanmamalıdır. Betalaktamlar genel olarak amınoglıkozıdlerle sınerjıst olarak etkılıdırler. Ancak betalaktamlar ıle amınoglıkozıdler eş zamanlı uygulanacağı zaman aynı enjektör kullanılmamalı, ayrı ayrı uygulanmalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER VE ÖNLEMLER

Verilen dozun ve sürenın uzamasına bağlı olarak neurotoksık ve nefrotoksık etkıler oluşabılır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresı (ı.k.a.s); Tedavı süresınce ve ılaç uygulamasından sonra koyun ve sığırlar 21 gün geçmeden kesıme sevk edılmemelıdır. Süt veren sığırlarda tedavı süresınce ve son ılaç uygulamasından sonra 4 gün (8 sağım) , koyunlarda 5 gün (10 sağım boyunca) elde edılen süt insan tüketımıne sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI :

Penisilin türevlerine ve kolistine alerjısı olan hayvanlarda kontrendıkedır.

Cıddı renal bozukluğu olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Damar içi uygulanmamalıdır.

KULLANICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Penısılın ve sefalosporınlere duyarlı olduğu bılınen kışıler ılaca hıçbır şekılde temas etmemelıdırler. Duyarlı kışılerın ılaca ağız, derı veya ınhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz veya dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gıbı belirtilerin meydana gelmesi helınde acıl tıbbı müdahale gerekir. Bu durumda ılaç ve etıketı ıle bırlıkte doktora başvurulmalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında saklanır (15-25 C )

Raf ömrü imalat tarihinden itibaren 2 yıldır. Sulandırılan ürün soğutucuda saklanmalı (+4 C ) ve 1 hafta içinde kullanılmalıdır.

Ürünün dondurulmamasına dikkat edilmelidir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.